Cymuned Leol

Wrecsam yw’r dref fwyaf yng ngogledd Cymru, wedi’i lleoli rhwng mynyddoedd Cymru a Dyffryn Dyfrdwy isaf ar hyd y ffin â Swydd Gaer, Lloegr.

Mae’r dref farchnad ddymunol yn gartref i’r clwb pêl-droed hynaf yng ngogledd Cymru, sef Clwb Pêl-droed Wrecsam, a Phrifysgol Glyndŵr.

Dyma rai cysylltiadau neu wefannau i ddarganfod mwy am Wrecsam.

Mae cylchlythyr Wrecsam Matters yn ffordd wych o ddarganfod mwy am yr holl bethau gwych sy’n digwydd yn Wrecsam a dyma rai cysylltiadau neu wefannau mwy defnyddiol.

Canolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr Wrecsam
Stryt y Lambpint
Wrecsam
LL11 1AR
tic@wrexham.gov.uk
Ewch i wefan Canolfan Gwybodaeth i Dwristiaid Wrecsam
01978 292015

Marchnadoedd Wrecsam

Mae’r holl farchnadoedd yn digwydd yng nghanol y dref ac yn cynrychioli dros 100 mlynedd o draddodiad. Mae yna dros 100 o stondinau yn cynnig popeth o selsig a stêcs blasus i ddodrefn, dillad, ffonau symudol a theganau plant. Darganfyddwch fwy am Farchnadoedd Wrecsam yma.

Tŷ Pawb

Mae gan Tŷ Pawb fynedfeydd (gan gynnwys mynediad i’r anabl) ar Stryt y Farchnad a Stryt Caer.

Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10am-4.00pm

Marchnad Gyffredinol

Mae gan y Farchnad Gyffredinol fynedfeydd oddi ar Stryt Henblas, Sgwâr Henblas a Stryt Caer. Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 9am-4.30pm. Mae’r farchnad yn cau am 1.30pm ar brynhawn Mercher.

Marchnad Cigydd

Mae gan y Farchnad Cigydd fynedfeydd yn yr Arced Canolog oddi ar Stryt yr Hôb, y Stryd Fawr a Stryt Henblas.

Oriau agor: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 9am-4.30pm

Mae’r farchnad yn cau am 1.30pm ar brynhawn Mercher

Cefnogaeth Gymunedol

Yn ogystal â chynnig bwytai gwych, siopa rhagorol a hamdden ardderchog i gyd mewn un lleoliad, fel rhan annatod o ganol tref Wrecsam, mae Dôl yr Eryrod yn ymdrechu i gefnogi digwyddiadau ac elusennau cymunedol lleol.

Partneriaeth Elusennau

Mind Gogledd Ddwyrain Cymru

Ar hyn o bryd mae Dôl yr Eryrod yn cefnogi Mind Gogledd Ddwyrain Cymru trwy ei system talu maes parcio Hozah: Autopay newydd.

Mae un y cant o’r refeniw a gynhyrchir trwy Hozah: Autopay yn cael ei roi i Mind Gogledd Ddwyrain Cymru, sefydliad yn yr Wyddgrug sy’n cefnogi pobl yn Wrecsam a Sir y Fflint.

Mae Mind Gogledd Ddwyrain Cymru yn darparu gwybodaeth, cwnsela, therapïau siarad, hyfforddiant hunanreoli a gweithgareddau lles er mwyn helpu pobl i wella o broblemau iechyd meddwl ac aros yn emosiynol gyfeillgar.

I gael mwy o wybodaeth am Hozah a sut i gofrestru ar gyfer y dull talu newydd, ewch i www.hozah.com 

Bydd Dôl yr Eryrod yn cefnogi Mind Gogledd Ddwyrain Cymru ymhellach trwy ei Ogof Siôn Corn 2021. Ni fydd unrhyw dâl i blant ymweld â Siôn Corn nac am unrhyw un o’r anrhegion ond yn lle hynny cynigir cyfle i ymwelwyr roi rhodd i’r elusen.

Partneriaeth Gymunedol

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Ar hyn o bryd mae Dôl yr Eryrod yn cefnogi clwb pêl-droed Wrecsam trwy ddarparu’r gwobrau ar gyfer cystadleuaeth tynnu enwau 50/50 hanner amser ym mhob gêm gartref. Mae mynychwyr y gêm yn cael cyfle i ennill gwobrau ariannol a thalebau ar gyfer llawer o leoliadau adloniant a bwytai Dôl yr Eryrod.

Beth sy'n Newydd?

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion a digwyddiadau yn Nôl yr Eryrod trwy danysgrifio i'n e-Gylchlythyr!