Gwybodaeth am y Ganolfan

Cyfleusterau

Loceri Amazon

Wedi’u lleoli ar lefel uchaf balconi wrth ymyl y lifftiau.

Cyfleusterau Newid Babanod

Mae cyfleusterau ar gael yn y ddau doiled i’r anabl yn ogystal â thoiled y merched ar lefel balconi. Mae’r ddau doiled i’r anabl yn cynnwys peiriannau gwerthu clytiau yn ogystal â gwaredu clytiau.

Wi-Fi Am Ddim

Mae Wi-Fi ar gael i’w ddefnyddio ledled Dôl yr Eryrod.

Lifftiau a Grisiau Symudol

Mae dau lifft cwsmer yn gwasanaethu’r maes parcio, Plaza a Balconi ar ochr Siop M&S, a dau arall sy’n gwasanaethu’r maes parcio a plaza yng nghefn siop F. Hinds. Mae grisiau symudol esgynnol ar gael ar gyfer mynediad hwylus i’r Balconi o lefel Plaza, ac maent wedi’u lleoli rhwng ein Siop M&S a Gemau Grainger.

Eiddo Coll

Mae Eiddo Coll yn cael ei gadw yn y Swyddfa Reoli. Ffoniwch 01978 265013 gydag unrhyw ymholiadau.

Ffotograffau Photo Me

Wedi’i leoli ar lefel y balconi wrth ymyl Loceri Amazon, gan ddarparu lluniau pasbort i ddefnyddwyr sy’n cydymffurfio â safonau swyddfa pasbort y DU.

Toiledau

Mae cyfleusterau toiled ar gael yn Nôl yr Eryrod. Dros dro, mae’r cyfleusterau sydd wedi’u lleoli ar lefel Balconi yn parhau ar gau. Mae cyfleusterau toiled y tu ôl i siop Eurochange ar agor i’r cyhoedd ac mae cyfleusterau dynion a merched yn cynnwys ciwbiclau mynediad eang.

Mae cyfleusterau toiled anabl ar wahân a chyfleuster Mannau Newid (sy’n cynnwys bwrdd newid trydan, teclyn codi (angen sling eich hun), sedd a lle teuluol) sydd hefyd yn hygyrch i’r cyhoedd. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth. Gellir sicrhau bod y toiled Mannau Newid ar gael y tu allan i oriau ar gais.

Mae gan doiledau i’r anabl larymau sy’n gysylltiedig â diogelwch 24/7.

Mae’r toiledau cyhoeddus wedi derbyn “Safon Platinwm” gan Loo of the Year yn 2017.

Diogelwch a Chymorth Cyntaf

Gwnewch swyddogion ddiogelwch yn ymwybodol os oes angen cymorth arnoch. Fel arall, ewch i’r Swyddfa Reoli y tu ôl i F.Hinds, neu ffoniwch 01978 265013.

Llogi Cadair Olwyn

Mae cadair olwyn ar gael yn rhad ac am ddim ar gais. Ffoniwch y Swyddfa Reoli ar 01978 265013.

Beth sy'n Newydd?

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion a digwyddiadau yn Nôl yr Eryrod trwy danysgrifio i'n e-Gylchlythyr!