Gwybodaeth am y Ganolfan

Parcio

Yn Cyflwyno Hozah: Autopay

O’r 21ain o Orffennaf, mae Dôl yr Eryrod yn cyflwyno Hozah: Autopay – system talu parcio awtomataidd lle nad oes raid i chi boeni am ddefnyddio arian parod neu apiau i dalu am barcio.

Cofrestrwch heddiw yn:  https://hozah.com/eaglesmeadow/

Os oes angen cymorth arnoch yn ystod eich arhosiad yn y maes parcio, gallwch gysylltu â’r gwasanaeth cymorth 24-7 ar 01978 290304.

Mae gan ein Lefel Goch (-1) 24 o leoedd anabl a 18 o leoedd i riant a phlentyn.
Mae gan ein Lefel Melyn (-2) 33 o leoedd anabl a 18 o leoedd i riant a phlentyn.

Cliciwch a Chasglu

Bydd cwsmeriaid Cliciwch a Chasglu M&S a Cliciwch a Chasglu Next yn derbyn 30 munud o barcio am ddim. Rhowch wybod beth yw rhif eich car i aelod o staff M&S neu Next. Os arhoswch am fwy na 30 munud, cofiwch dalu am barcio ychwanegol trwy gofrestru gyda Hozah: Autopay.

Cofrestrwch heddiw yn: https://hozah.com/eaglesmeadow/

(Sylwch, os ydych chi’n defnyddio dulliau talu eraill fel y peiriannau arian parod, ni ellir rhoi disgownt ar eich arhosiad).

Prisiau Parcio

Dydd Llun – Dydd Sul

Pris Safonol Pris Autopay
Hyd at 30 munud £1.00 £0.60
30 munud – 2 awr £2.00 £1.80
2 – 3 awr £3.00 £2.80
3 – 4 awr £4.00 £3.80
4 – 12 awr £5.00 £4.80
Tariff nos 6pm–6am £1.50 un pris £1.30 un pris

Beth sy'n Newydd?

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion a digwyddiadau yn Nôl yr Eryrod trwy danysgrifio i'n e-Gylchlythyr!