Gwybodaeth am y Ganolfan

Amseroedd Agor

Mae’r Ystafell Reoli ar agor rhwng 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae gennym ddiogelwch 24/7 ar y safle.

Mae’r toiledau yng nghefn Eurochange yn parhau ar agor.

Mae grisiau symudol esgynnol ar gael i roi mynediad hwylus i’r Balconi o lefel Plaza, ac maent wedi’u lleoli rhwng Siop M&S ac O2.

Mae oriau agor siopau manwerthu/bwyd a diod unigol yn wahanol.

Cysylltwch â’r siop yn uniongyrchol ymlaen llaw i’ch ymweliad â Dôl yr Eryrod .

Mae ein maes parcio ar agor 24 awr y dydd.

Amseroedd Agor y Ganolfan

Dydd Llun 09:00 – 21:00
Dydd Mawrth 09:00 – 21:00
Dydd Mercher 09:00 – 21:00
Dydd Iau
09:00 – 21:00
Dydd Gwener 09:00 – 21:00
Dydd Sadwrn 09:00 – 21:00
Dydd Sul 09:00 – 21:00

Beth sy'n Newydd?

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion a digwyddiadau yn Nôl yr Eryrod trwy danysgrifio i'n e-Gylchlythyr!