Gwybodaeth am y Ganolfan

Cyrraedd Yma

Trên:

Dim ond 10 munud ar droed o orsafoedd trenau Wrecsam Cyffredinol a Wrecsam Canolog yw Dôl yr Eryrod. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol y Dref ac yna dilynwch yr arwyddion i Ddôl yr Eryrod. Mae gwasanaethau bws hefyd yn gweithredu o’r orsaf reilffordd i ganol tref Wrecsam.

Bws:

Mae bysiau’n stopio ar Ffordd Smithfield a Ffordd Sir Amwythig, gyferbyn â Dôl yr Eryrod. I gael manylion am wasanaethau bws yn Wrecsam cliciwch yma .

Car:

Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol Tref Wrecsam ac yna Dôl yr Eryrod. Ar gyfer Llywio â Lloeren defnyddiwch LL13 8DG, neu Maes Parcio Dôl yr Eryrod . Mae Dôl yr Eryrod  yn darparu 970 o lefydd parcio diogel dan do.

Gall ymwelwyr dalu’n awtomatig trwy gofrestru yn:

http://hozah.com/eaglesmeadow/.

Ar droed:

Mae Dôl yr Eryrod o fewn taith gerdded fer 10 munud o Stryd Fawr Wrecsam; mae ein prif fynedfa i gerddwyr ar Stryt Yorke. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Canol y Dref ac yna dilynwch yr arwyddion i Ddôl yr Eryrod.

Gwestai

Canfod a chymharu gwestai yn Wrecsam trwy HotelsCombined .

Beth sy'n Newydd?

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion a digwyddiadau yn Nôl yr Eryrod trwy danysgrifio i'n e-Gylchlythyr!